Privacy Policy

Privacy statement

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden. Deze Europese Verordening verlangt van organisaties dat ze duidelijk maken hoe ze met persoonsgebonden gegevens omgaan. Kunstwerk Westvoorne heeft een privacyverklaring opgesteld. Daarin kunt u lezen hoe wij met uw gegevens omgaan.

De Stichting Kunstwerk Westvoorne respecteert de privacy van alle kunstenaars en locatiehouders met wie contact is gelegd en van de bezoekes van de website, en zorgt dat de persoonlijke informatie die werd ontvangen, vertrouwelijk wordt behandeld.
In deze privacyverklaring informeren we u over welke gegevens we van u verzamelen, met welk doel, hoe lang we ze bewaren en wat uw rechten zijn.

Soort persoonsgegevens

Bij het organiseren van de kunstroute moeten wij persoonsgegevens verwerken. U kunt daarbij denken aan de volgende activiteiten:

   -   tentoonstellingsruimte aanbieden aan de kunstenaars
   -   plaatsen van kunstwerken op de website en op Facebook

De persoonsgegevens die wij nodig hebben zijn naam, geslacht, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres en eventueel de naam van de website van de kunstenaar. Wilt u een volledig overzicht van uw gegevens dan kunt u een inzageverzoek doen.

Doel gegevensverwerking

Kunstwerk Westvoorne verzamelt gegevens van personen die zich aanmelden voor deelname, hetzij als kunstenaar, hetzij als locatiehouder en van abonnees van de nieuwsbrief voor de volgende doeleinden:

   -   om de kunstenaars op een locatie de gelegenheid te geven zijn/haar werk te exposeren
   -   om het werk van de kunstenaar te promoten op de website en op Facebook
   -   voor marketingactiviteiten van Kunstwerk Westvoorne via posters, flyers en brochures
   -   om uitvoering te kunnen geven aan eventueel op Kunstwerk Westvoorne van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen

E-mails

Jaarlijks verzendt Kunstwerk Westvoorne een nieuwsbrief. Het betreft informatie rondom het bezoek, zoals de datum waarop het evenement plaatsvindt, de locaties en de kunstenaars. Wanneer u deze mails niet wenst te ontvangen, dan kunt u zich op ieder moment voor deze e-mails afmelden via de afmeldlink die u onderaan onze e-mails kunt vinden. U kunt zich ook afmelden middels een e-mail aan info@kunstwerkwestvoorne.nl

Bewaartermijn

Kunstwerk Westvoorne bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Gegevens van belangstellenden die hebben aangegeven nieuwsbrieven via e-mail te willen ontvangen worden bewaard tot het moment dat zij zich eventueel afmelden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Uw persoonsgegevens worden door Kunstwerk Westvoorne niet ter beschikking gesteld aan derden. Wij delen uw gegevens enkel met derden wanneer u daar zelf expliciet toestemming voor heeft gegeven. Bijvoorbeeld wanneer andere kunstevenementen kunstenaars willen benaderen voor deelname aan hun manifestatie. Wilt u uw gegeven toestemming vervolgens weer intrekken, dan verwijzen wij u door naar het andere kunstevenement.

Beveiliging

Wij hebben conform de eisen in de AVG technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en opgeslagen op beveiligde servers.

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies, die noodzakelijk zijn om deze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

Rechten

U hebt het recht om ons te vragen u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. 
Wanneer u vragen, opmerkingen of klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, of als u zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief of anderszins, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@kunstwerkwestvoorne.nl